Van Nieuwpoort Bouwgrondstoffen levert jaarlijks zo’n 7 miljoen ton hoogwaardig zand, grind, steenslag en andere bouwgrondstoffen voor de bouw van woningen, ziekenhuizen, bruggen en wegen. Zij hebben de gehele keten in handen en kunnen van grondstof tot eindproduct hun klanten bedienen. De grondstoffen worden op duurzame wijze gewonnen uit eigen projecten. Door middel van landschapsontwikkeling tijdens en na de projecten worden mogelijkheden voor mens en natuur gerealiseerd. Thema’s zoals hoogwaterveiligheid, nieuwe natuur en recreatie staan centraal. Door samen te werken met betrokken overheden, omwonenden en andere partijen worden diverse belangen verenigd.

CASE

Een nieuwe kijk op de huidige communicatiemiddelen. Dat is wat Van Nieuwpoort Bouwgrondstoffen nodig heeft. Daarnaast hebben zij ook aangegeven dat ze meer willen doen op het gebied van marketing communicatie en dat ze dat graag met een nieuwe strategie willen uitrollen. Inzoomen op bepaalde onderdelen zoals gebiedsontwikkeling en uitzoomen op de gehele keten van grondstof naar het eindstation. Ook communicatie met verschillende doelgroepen moet beter visueel in kaart gebracht worden. Multifunctionele communicatiemiddelen, krachtige beelden en een eenheid aanbrengen in de boodschap die ze sturen; dat is wat Van Nieuwpoort Bouwgrondstoffen gaat onderscheiden en wat ze een handvat geeft als het gaat om communicatie.

CONCEPT

Van Nieuwpoort heeft in de huisstijl als basis de blauwe N die symbool staat voor alles wat Van Nieuwpoort doet. Ze staan voor samenwerken, innovativiteit, kennis en duurzaamheid en dit komt terug in de typografie en kleuren van de bestaande huisstijl. De vernieuwing in de huisstijl is de samenkomst van verschillende blokken die samen weer de blauwe N vormen. De blokken vertegenwoordigen zes pijlers waar ze zich mee bezighouden. Door te spelen met verhoudingen en de N terug te laten komen in alle communicatiemiddelen ontstaat er een consistentie in de brand story waardoor ze professioneel en authentiek overkomen.

RESULTAAT

Het blauwe N element met de blokken is breed inzetbaar geworden voor verschillende communicatie doeleinden en is een leidraad voor drukwerk en promotie. Zo zijn er o.a. folders ontwikkeld voor gebiedsontwikkeling, de installaties en er zijn promotie blokken voor op het water ontworpen. Deze blokken waren te zien tijdens de Mudmasters Obstacle Run en in het programma Mudmasters Vips van SBS6. Verder zijn er toegangsborden gemaakt en is er een videocampagne gecreërd voor gebiedsontwikkeling. Zo krijgt gebiedsontwikkeling een gezicht en zijn de mensen achter de organisatie zichtbaar en toegankelijker voor de doelgroep geworden. De video campagne heeft veel trouwe kijkers opgeleverd en wordt op meerdere kanalen ingezet. Door nauw overleg en brainstorm sessies met de klant zijn we tot deze eindresultaten gekomen.

Leer onze stijl kennen en bekijk ook onze andere cases.

Terug naar werk