Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijde creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s met onder meer de aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water en bescherming van kusten en oevers.

CASE

De Pearl Shoreline is een van de buitenlandse projecten van Boskalis waarbij een nieuwe kustlijn wordt gecreëerd en de nadruk van het project ligt dan ook op het visualiseren van deze nieuwe kustlijn. De Pearl Shoreline wordt gebouwd in een omgeving die nog nooit eerder zo’n transformatie heeft meegemaakt. De gehele infrastructuur wordt aangepast aan de nieuwe kustlijn en nieuwe mogelijkheden voor recreatie, toerisme en werken dienen zich aan door dit project.

CONCEPT

Het benadrukken van de infrastructuur, de natuur en het visitor center waren belangrijke aandachtspunten. Daarnaast wordt het project in alle fases weergegeven zodat de deelnemende partijen en stakeholders het proces goed kunnen zien. Er is voor gekozen om deze impressie zowel in film als brochure te maken.

RESULTAAT

Er is een animatie gemaakt door middel van CGI technologie die goed weergeeft hoe het project gedaan wordt en op welke plaatsen activiteiten ondernomen wordt alsmede hoe het gebied verandert voor omwonenden en stakeholders. De CGI beelden zijn daarnaast ook direct toepasbaar in de brochure wat zeer kostenverlagend en efficient is voor de klant. De huisstijl bevat drie golven die de drie belangrijkste elementen van het project weergeven. De golven zijn ook verwerkt in het visitor center ontwerp. De drie elementen zijn: projectontwikkeling, recreatie en hoogwaterveiligheid.

Leer onze stijl kennen en bekijk ook onze andere cases.

Terug naar werk